Światełko z Betlejem w Mosinie

Światełko z Betlejem jest już w Mosinie. Będzie j można otrzymać w parafiach lub bezpośrednio od harcerzy.

Wyprawa po ŚWIATEŁKO

Światło, które płonie w Betlejem od wielu lat gości w mosińskich domach, szkołach, firmach i instytucjach za sprawą harcerzy. Zazwyczaj członkowie ZHP Mosina przywozili je z Poznania.
W tym roku 3 nasze druhny pojechały po nie aż do Zakopanego. To tam po polscy harcerze obierają Światło od skautów ze Słowacji.

Na zdjęciu Marta Paluszak i Kasia Górecka otrzymują Betlejemskie Światło Pokoju od Druhny Naczelnik. Druhna Bożena Marcinkowska (szefowa mosińskiej wyprawy) robi zdjęcie. Druhny w Zakopanym wzięły udział w Betlejemskim Zlocie.

Zapraszamy na zimowisko

/aktualizacja z 15 grudnia 2014/

Zapraszamy zuchy, harcerzy i osoby niezrzeszone na zimowisko.
Czekamy na zgłoszenia telefoniczne lub mailowe.
Wpłaty 1 raty (150zł) na konto ZHP MOSINA: GBS MOSINA:
24 9048 0007 0000 0534 2000 0001
z dopiskiem zimowisko i imieniem i nazwiskiem dziecka.
Prosimy o informację, czy potrzebujecie Państwo imienną fakturę.
Już wkrótce umieścimy na naszej stronie kartę kwalifikacyjną
Zebranie z rodzicami będzie w styczniu.
Do pobrania karta kwalifikacyjna uczestnika (dół strony). Prosimy o wydruk, wypełnienie i oddanie na zebraniu z rodzicami w styczniu (datę podamy wkrótce)

#RadosnyPatriotyzm

ZHP Mosina świętuje

ul. Harcerska w Mosinie

Uwaga! Uwaga! Od zeszłego tygodnia mamy w Mosinie ulicę Harcerską.
To pierwsza taka ulica w naszej Gminie. Udało się nam zaznaczyć w przestrzeni publicznej obecność ZHP!!!!! Cieszmy się !!!!!!! To może drobiazg, ale jakże miły !!!

Podróżując po Polsce w wielu miastach, wsiach zauważa się ulice takie jak harcerska (nawet zuchowa), Szarych Szeregów, czy też noszące imię druhen i druhów, zasłużonych dla Polski, czy też danego regionu. W Mosinie ZHP istnieje od 1921 roku, stąd niemalże w każdej mosińskiej rodzinie na przestrzeni dziejów znajdziemy harcerzy. W ponad 90 letniej historii członkami ZHP Mosina były znamienite osoby, zasłużone dla całej Ojczyzny, czy też pełniące harcerską służbę w naszej gminie. Wielu z nich zostało nagrodzonych Medalem Rzeczpospolitej Mosińskiej. Obecnie ZHP Mosina skupia około 150 członków. Warto wspomnieć, że jesteśmy największą organizacja na terenie naszej gminy, której oferta jest adresowania do dzieci i młodzieży. Oferta ta zaś nie polega na organizacji czasu wolnego, ale skupia się na wychowaniu najmłodszego pokolenia z zastosowaniem form zajęć atrakcyjnych dla tej grupy osób. Z uwagi na przedstawione argumenty uważamy, że słuszną inicjatywą było nadanie jednej z ulic w Mosinie imienia Harcerska.
Jak do tego doszło?
Pomysł zrodził się już dawno temu. Natomiast ostatnio komendantka ZHP Mosina skierowała wniosek do Rady Osiedla Nr 6 z prośbą o wystąpienie do Rady Miejskiej w Mosinie o nadanie nazwy ulicy będącej w granicach terytorialnych tego osiedla. Mieszkańcy Osiedla na zebraniu jednogłośnie pozytywnie przyjęli ten projekt i 30 października Rada Miejska w Mosinie podjęła Uchwałę o nadaniu nazwy ulicy obok Tesco.
Mieszkańcom Osiedla Nr 6 oraz Radnym Gminy Mosina serdecznie dziękujemy.

Hufcowy Festiwal w Mosinie

Afrykańskie rytmy?? Dlaczego by nie!! Korzystamy z radością z propozycji programowej ZHP "Teraz Afryka!", a że jesteśmy dodatkowo fanami Afryka Nowaka ... to już sprawa czysto przypadkowa! ZAPISUJCIE SWOJE DRUŻYNY!! CZEKAMY NA WAS!!

Warsztatowy biwak w Toruniu

Mamy delegata z Mosiny na Zjazd Chorągwi Wlkp

Na wczorajszym Zjeździe Hufca ZHP Poznań-Rejon wybieraliśmy delegatów na Zjazd Chorągwi w czasie którego będzie wybierany nowy Komendant w Wielkopolsce. Jednym z pięciu delegatów w tajnym głosowaniu została druhna z Mosiny - phm. Anita Walachowska. Gratulujemy !!!

Sukces naszego drużynowego

Nasz dryżynowy 17 Męskiej Drużyny Wędrowniczej GROM - Adam Fiedorowicz został instruktorem Harcerskiej Szkoły Ratownictwa.
Adam odbyły dwutygodniowe szkolenie w ramach Kursu Instruktorskiego HSR, które obejmowało naukę pierwszej pomocy, dydaktykę ratownictwa, motywowanie do czynności ratowniczych, komunikację interpersonalną, umiejętność pracy z grupą i radzenie sobie w trudnych sytuacjach szkoleniowych, a także prawne i etyczne aspekty związane z udzielaniem i nauczaniem pierwszej pomocy.
Adamie - Olbrzymie Gratulacje !!!

Film o obozie w Rozewiu

Nasz obóz w Rozewiu został sfilmowany.
Zapraszamy na facebooka
https://www.facebook.com/photo.php?v=675467635862472&fref=nf

Ogromne podziękowania dla autorów :)

Strony

Subskrybuj Ośrodek ZHP Mosina RSS